Грашиасгийн дур булаам
  글쓴이 : goodnews     날짜 : 11-06-24 11:42     조회 : 13811    Грашиас нарайл дууны чуулганы дур булаам юу вэ гэвэл тэр нь хүмүүсийн сэтгэлийг нээлгэдэг чадвр юм шиг баина.

ямар улс үндэстэн ч гэсэн тэр Грашиасгийн сэтгэлийн дууг сонсох болгон хүмүүсийн сэтгэл дуунд татагдсныг харж чадсан