| E-mail | Club |
 
 
 
     
 
1. Уяман өвчтэй дөрөвн хүн
2. Иаков ба Есав
3. Завхайрч байгаад баригдсан эмэгтэй
4. Гучин найман жил болсон өвчтөн
5. Ахлах сөнч, Ахлах талхчин
6. Мөнхийн тахил
7. Дээрэмчидийн гарт орсон хүн
8. Самсунд бууж ирсэн Эзэний хүч
9. Каин ба Абел